VAALITEEMANI 2021

Jotta kaupungin päätehtävä toteuttaa palveluita veronmaksajille toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla, tulee meidän vaaleissa valituilla luottamushenkilöinä pystyä parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan tätä arvokasta työtä. Tehokas, tuloksekas, kyvykäs ja tarpeisiin vastaava kaupunki on virka- ja luottamushenkilöiden sujuvan pelin yhteistulos.


On naivia ja petollista ajatella, että ainoastaan arvot on se työkalupakki, jonka kanssa kaupunginvaltuutettu työskentelee arkisessa päätöksienteossa. Arvot ohjaavat mieltämme eikä siinä ole mitään väärää. Valtuutettuna minulla on kuitenkin vastuu pystyä ajattelemaan paitsi rationaalisesti myös astua laatikon ulkopuolelle ja katsoa asioita jonkun muun silmin. Olen kyllästynyt kunnallisessa päätöksenteossa alati lisääntyvään ”minä minä minä”- ajatteluun ja haluan palauttaa ammattiosaamisen, tiedon ja arvojen yhteispelin kapungin päätöksentekoon.


Tämä edellyttää sitä, että minulla kaupunginvaltuutettuna täytyy olla opittu tai kokemuksen kautta muodostunut kokonaiskäsitys kunnallisen päätöksenteon periaatteista, viitekehyksestä, kontekstista kuin taloudenhoidonkin reunaehdoista. Valtuutetun täytyy ymmärtää miten julkinen palvelu tuotetaan muuttuvassa maailmassa ja miten kuntatalous toimii. Miten pystyn valtuutettuna edistämään sitä, että rajalliset resurssit tulevat mahdollisimman hyvin käytetyksi? Pelkkä arvoista huutaminen ei riitä, täytyy olla laaja ja vastuullinen strateginen käsitys asioista, kun päätetään valtuuston tai kaupunginhallituksen kokouksissa isoista linjoista.


Lisäksi toimiakseen tehokkaasti kaupungin eri päätöksentekolautakunnissa, liikelaitoksissa tai osakeyhtiöissä, valtuutetulla tulee olla erityisosaamista. Erityisosaaminen voi tulla valtuutetun ammattitaustasta, koulutuksesta tai vapaaehtoistoiminnasta. Valtuutetulla voi myös olla elämänkokemuksista tai omista mielenkiinnonkohteistaan kumpuavia erityiskykyjä. 
Oma erityisosaaminen on tärkeä osa-alue kaupungin päätöksenteossa, koska sen avulla pystyn myös parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan virkahenkilöiden arkista työtä ja päätöksentekoa. Näin ymmärrän mistä puhutaan ja pystyn tekemään päätöksiä pohjautuen enemmän mm. faktoihin tunteiden sijaan. 

Olen ollut politiikassa mukana yli 10-vuotta, toiminut urheiluseuran puheenjohtajana, yrittäjäjärjestön julkisten hankintojen projektipäällikkönä, eduskunta-avustajana, varavaltuutettuna, lautakuntien jäsenenä, opiskellut kunta- ja aluejohtamista yliopistossa, toiminut yrittäjänä, työntekijänä ja olen ollut vuosia mukana uudistamassa rakennusalaa parempaan suuntaan. Lisäksi olen toiminut Nuorkauppakamarin hallituksessa ja jäsenenä vuosia vaikuttaen positiivisesti yhteiskuntaan erilaisten vapaaehtoisprojektien kautta. Lisäksi olen toiminut yhdistyksemme puheenjohtajana.
Olen valmis täydentämään henkilökohtaisella osaamisellani ja kokemuksellani Helsingin kaupungin päätöksentekoa. Toivottavasti saan olla Sinun ehdokkaasi näissä tärkeissä vaaleissa.


VAALITEEMAT 2021


Tehokkaat ja tuloksekkaat julkiset hankinnat 
Palveluostot ja tuotehankinnat muodostavat kaupungin budjetista merkittävän osan ja palvelujen ulkoistus lisääntyykin tulevien vuosien aikana. Verovaroilla toteutettavat ostopalvelut ja niihin liittyvät päätökset tarvitsevat myös valtuutetulta kokemusta ja osaamista, jotta niistä saadaan kaikki hyöty irti. Pienempien yrityksien osallistumista kilpailutuksiin on edistettävä.


Korjausrakentaminen, kiinteistöt ja sisäilma
Rakennusala näyttelee kunnallisessa päätöksenteossa taloudellisesti ja terveydellisesti isoa roolia. Korjausrakentaminen ja palvelujen hankinta tulee olla järkevää, huolellista, harkittua ja sisäilmaongelmien ratkaisu vaatii myös valtuutetulta asiantuntemusta ja kokemusta. Haluan antaa kaiken rakennusalan osaamiseni käyttöön.


Vastuullinen talous ja päätöksienteko
Kaupungin vastuullinen taloudenhoito on mielestäni sitä, että katsotaan tulevaisuuteen ja etsitään ratkaisukeskeisesti uudenlaisia tapoja toteuttaa mm. palveluita. Veronkorotukset eivät koskaan saa olla ensimmäinen vaihtoehto, koska se on vain laastaria haavoihin ongelman jäädessä edelleen ratkaisematta. Haluan omalla toiminnallani etsiä ratkaisuja käyttää rajalliset resurssit entistäkin tehokkaammin ja vaikuttaa tätä kautta positiivisesti kaupungin talouteen.


Harrastaminen
Ollessani paikallisen liikuntaseuran puheenjohtajana näin läheltä harrastamisen tärkeyden ja ne kaikki positiiviset asiat mm. perusopetusta täydentävänä voimana. Erityisesti lasten ja nuorten harrastaminen on erityisesti sitä toimintaa mitä kaupungin tulee tukea suoraan.


Yrittäjyyden edellytykset
Kaupungilla on merkittävä rooli yrittämiseen kannustavan ilmapiirin ja yritystoiminnan edellytysten luonnissa. Järkevä tonttipolitiikka, yrittämisen paikallistuki ja pk-yritysten pääsy kiinni julkisten hankintojen ostoihin on tärkeää.