Kiinteistönvälittäjä jakaa mielipiteitä.

Kiinteistönvälittäjä Tampere

Olen parhaillaan mukana suunnittelemassa kiinteistönvälitysliikkeen perustamista Tampereelle. Valmistelutyössä pidämme tärkeänä, että perustettavalla yrityksellä on käsitys ihmisten mielipiteistä, epäilyksistä ja kokemuksista kiinteistönvälitysalaan liittyen. Vaikka tässä on kyse vain n. 100 ihmisen otoksesta ja varmasti laajemmin toteutettava tutkimus antaisi kattavamman kuvan, oli ihmisten runsas palaute ilahduttavaa ja se antanee suuntaa kehitystyölle.

Kiinteistönvälittäjä vastaa monesti yksittäisen ihmisen tai perheen elämän arvokkaimmasta omaisuudesta. Kyselyn tulosten perusteella kiinteistönvälittäjä ammattina kohtaa paljon mielipiteitä. Puolella vastaajista on alasta hyviä kokemuksia ja puolella huonoja kokemuksia.

Blogin 2-osassa avaan tarkemmin yhteenvetoa vapaamuotoisista palautteista, joita tuli paljon. Kiitos siitä!

Puolet vastaajista tyytyväisiä, puolella huonoja kokemuksia.

Tyytyväisyys kiinteistönvälittäjän palveluun.

Kuten graafista voidaan todeta, kiinteistönvälittäjästä saatu kokemus on keskiarvollisesti 7,2/10. Vastauksien mukaan moni on tyytyväinen saamaansa palveluun, mutta monella riitti huonoja kokemuksia. 74/101 vastaajaa jätti vapaamuotoisen palautteen tästä kysymyksestä. Yhteenvetona vapaasta palautteesta voidaan sanoa, että suurimmat parantamisen paikat nähdään viestinnässä, vastuullisuudessa ja avoimuudessa. Asiakkaat arvostavat neutraalia luonnetta, mutta toivovat myös substanssiosaamista mm. remontoinnista.

Eka ei kuunnellut ja jankkas turhia uudelleen ja uudelleen. Toinen kuunteli ja lopulta välissä neuvotteli molempia palvelevan diilin.

Paperin pöyritys onnistuu, mutta realistista hinta arviota tupataan nostamaan.”

Rakennuksen tekninen tieto puutteellista. Mielestäni välittäjän pitäisi ymmärtää perusteet rakenteista, taloteknisistä ratkaisuista yms.

”Sillon ku klousaatiin niin toimii, muuten vähän nihkeetä.”

”Kokemus ja osaaminen näkyy tekemisessä, ei vain puheissa ja somessa. Pahimpia välittäjiä ovat ne, jotka luulevat tietävänsä ja osaavansa käytännössä kaiken, vaikka ovat juuri alottaneet. Olen ollut tekemisissä ja tehnyt bisnestä kymmenien välittäjien kanssa.”

”Mä toivon kiinteistövälittäjältä, että hän on ystävällinen edessä ja takana.

Myyntipuheet toimi. Sit kun kysyi kämpän ongelmista, tuli hiljaista ja tunteisiin perustuva myynti (kivan vihreä seinä) jatkui 🤣 Tämä siis ostajan roolissa. Myyjänä en ole käyttänyt. Myin itse :).”

”Yhteydenpito ja viestintä ei ole riittävää suurimmalla osalla.”

62 % vastaajista antavat painoarvoa suosituksille.

Kiinteistönvälittäjä etsitään myös internetistä.

Yli puolet vastaajista antaa painoarvoa suosituksille. Koko kyselyn vapaamuotoisten vastausten perusteella kiinteistönvälittäjä on luottamusammatti, jolla tulee olla hyvä maine. Moni kilpailuttaa kiinteistönvälittäjän, mutta kaipaa silti päätöksenteon tueksi kokemuksia muilta. Kysymyksessä olisi voinut olla myös vaihtoehto, että käytän hyväksi todettua välittäjää, koska myös positiiviset kokemukset saavat asiakkaan palaamaan hyvän tekijän luokse.

Kiinteistönvälittäjässä arvostetaan humaneeja arvoja.

Yleistaidot korostuvat kiinteistönvälittäjän arvostelussa.

Vastaajat luottavat paljon perustaitoihin, jolloin tekevä asenne ja palvelu nähdään tärkempänä kriteerinä, kuin esim. myyjän laajat verkostot tai näkyvyys.

”Välittäjän käytös tulee olla osaavaa, rauhallista mutta kuitenkin asiansa tehokkaasti hoitavaa. Liibalaabat ja jaarittelut pois ja asiakeskeisyys tilalle. Palvelun tulee olla kohteliasta mutta ei asiakkaan takapuolta kuolevaa.”

”Välittäjän tärkein tehtävä on tietää markkinahinta. Tottakai pitää tietää tarkasti mitä myydään ja palvella asiakasta nopeasti ja asiallisesti.”

”Vaikka olisi kuinka asiantunteva ja osaisi hinnoitella kohteen oikein, on välittäjän tärkein ominaisuus kuitenkin palvelualttius ja nopeus.”

”Luonnollisesti asunto-osakkeen taloyhtiötä koskevat tiedot on oltava hallussa mielellään ihan perustekniikkaa myöten. Sama tekninen näkemys tulisi jakaa rehellisesti myös omakotitalojen kohdalla, jotta ei anneta virheellistä kuvaa teknisestä kunnosta. Myös alueen mahdolliset kaavoitukset olisi hyvä olla tiedossa.”

”Taustatyö ja tekninen asiantuntemus ovat perusjuttuja, ne on oltava. Mutta aktiivisuudella ja markkinointitaidoilla ne kaupat tehdään!”

Hyvästä työstä ollaan edelleen lähtökohtaisesti valmiita maksamaan.

Yleisesti vastauksista voidaan todeta, että moni on valmis maksamaan hyvin, mikäli homma hoituu. Vapaamuotoisista palautteista kuitenkin voidaan vetää selkeä johtopäätös, että kannukset pitää olla ansaittuna. Kiiltävälle palvelun pinnalle ei anneta juuri painoarvoa, vaan lopulta hintavalmiuden ratkaisee kiinteistönvälittäjän maine ja osaaminen. Tämä on tärkeä huomioi, kun pohditaan välitysalan mainontaa ja markkinointia, joka omasta mielestäni on melko geneeristä ja kiiltävää pintaa. Mielikuvilla halutaan edistää kauppaa, mutta pitäisikö ihmisiä, eli myyjiä tuoda persoonallisemmin esiin?

”Ole oma itsesi välittäjänä äläkä yritä olla kukaan muu. Päälleliimatun brändin ja epäaitouden tunnistaa kauas ja välittäjien maine kiirii ruttoakin nopeammin.”

”Fiilis sen sopivan välittäjän ratkaisee, ja se on tärkein. Ostaessani vasta ensiasuntoa näin pitkälti kolmattakymmentä eri välittäjää. Oma mieltymys tuli asialliseen, mutta kuitenkin läheisesti näytöllä läsnä olleeseen välittäjätyyppiin. Näitä oli ehkä 3/25.”

”Hyvällä kiinteistönvälittäjällä kokonaishinta jää edullisimmaksi. Palkkiotaso voi olla korkea, jos se saa palkkiotasoa suuremman osuuden säästettyä asiakkaalle toteutuneessa kaupassa.”

Alan tulevaisuus nähdään kriittisenä

Jos välittäjä pyytää palkkioita niin pitää voida tarjota jotain, mitä myyjä/ostaja ei itse kohtuudella voi hankkia/osata. Asiakkaan pitää voida luottaa välittäjään ja alalla pitäisikin olla jotain millä tietää onko välittäjä aidosti asiantunteva ammattilainen. Vähän kuten hoitoalan nimikkeet, joista tietää onko lisensioitu hoitaja vai itseoppinut harrastushieroja. Nykyinen LKV-nimike ei tätä takaa. Pienillä paikkakunnilla on ongelmana paikallinen kiinteistöomistajakerma, jolla on yhteys näkyvimpiin kiinteistönvälittäjiin ja välittäjän puolueettomuus ostajan ja myyjän välillä kärsii.

Lisää tekniikan ja somen hyödyntämistä markkinointiin, lisäarvopalveluita.”

”Pois somehömpötys ja välittäjien keuliminen merkkiautoilla ja merkkilaukuilla. Tilalle maanläheisyyttä, rentoutta, asiallisuutta ja asiakeskeyttä (ml. teknistä osaamista ja älyä).”

”Toki some työkalu – asuntojen markkinointiin, ei oman paremmuuden julistamiseen. Jos ihan rehellisiä ollaan, niin omatoimista myyntiä laadukkailla tukitoimilla.”

Mun mielestä somessa voisi olla näkyvyyttä eritavalla kun nykyään. Välittäjiä harvoin on sellaisia jotka erottuu joukosta. Ja sillä on merkitystä.”

”Palkkausmallit voisivat olla inhimillisempiä. Peruspalkka, jolla voi elää, mahdollistaa motivoituneiden ammattilaisten tulon alalle. Kiinteistön välittäminen on vain yksi osa palveluketjua. Sisustus- ja remontointipalvelut tai älykoti- ja energiakonsultointi voisivat olla esimerkiksi lisäpalveluita.”

”Asiantuntevaan ja lakia ja säännöksiä noudattavaan toimintaan. LKV- tutkintovaatimus kaikille alalla toimiville.”

”Että tarjottaisiin räätälöidympää palvelua asiakkaille, kaikki asiakkaat eivät ole samanlaisia.”

”En itse tykkää virtuaaliesittelyistä ym, mutta HYVÄT KUVAT ovat tosi tärkeä asia!!!!”

Teknologian kehityksen pitäisi näkyä halvempina toimeksiantoja.”

”Enemmän palveluhenkisyyttä ja teknistä tietoa rakennuksista. Toivoisin välittäjien tekevän kunnolla taustatyötä taloyhtiöiden taloudellisesta tilanteesta yms. Myös alueen kaavoitustietoa ja tulevia hankkeita lähiauleelle voisi selvittää.”

”Itse en myisi asuntoa välittäjällä, jolla konsepti perustuu laadukkaisiin kuviin, tunnelmien luomiseen tai sisustukseen. Niitä toimijoita alalla on paljon.”

”Toivon että LKV-vaatimus säilyy jatkossakin, jotta osaaminen pysyy korkealla tasolla.”